Jochtom Biotenser Makerij 0654638270

Leveringsvoorwaarden

Bestelling bij JochTom

Een bestelling kan alleen gedaan worden via een e-mail   jochtom@gmail.com

Telefonische zal geen opdracht uitgevoerd worden. Wij staan u graag te woord om een keuze te maken en informatie te geven.

U ontvangt van ons een factuur via de e-mail  nadat we uw adresgegevens hebben ontvangen.

 

Betaling.

Alle bestellingen dienen, na ontvangst van de factuur, vooruit betaald te worden alvorens de goederen worden verzonden.

Betaling op rekeningnummer NL 62 SNSB 0936 7032 10  t.n.v. J van Maanen.

Betaling van de factuur betekent dat u akkoord bent met de leveringsvoorwaarden.

Verzenden

Geweigerde goederen zullen belast worden met € 20,00  voor administratie kosten en verzendkosten.

De door u ontvangen goederen worden geleverd met track en trace en kunnen niet retour genomen worden uit hygiënisch en corona oogpunt.

Het retour verzenden van artikelen is voor rekening en risico van koper.

Service

Alles is gemaakt bij JochTom.

De antenne valt niet onder de garantie. Omdat wij niet weten wat er mee gedaan word zoals vallen en hevig zwiepen ,

Door het hevig zwiepen en zwaaien kan de moleculen structuur wijzigen en kan er materiaal moeheid optreden.

Adres gegevens staan op de factuur.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de goederen is voor eigen risico. Jochtom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van de door haar geleverde goederen.

Hoogachtend Jochtom.nl 2023